Nödlägesövning (Seveso)

Det finns många nödlägesplaner att ta till vid olika typer av nödläge inom både industrin och offentlig verksamhet. Stora arbetsinsatser har lagts på att bland annat beskriva vilka åtgärder som ska vidtas, vilken säkerhetsutrustning och vilka tillgängliga resurser som finns och hur följderna av olika olika nödlägen ska begränsas.

För att utveckla och hålla planerna aktuella och praktiskt användbara är utbildning och övning mycket viktigt.

Säkerhetskultur i Sverige AB har erfarenhet av att arbeta med utbildning och övningar kopplade till olika nödlägesplaner. Olika målgrupper och omfattningar av nödlägesorganisationen kräver olika typer av upplägg:

 • Tilllämpningsövningar – rollspel
  Utbilda insatsstyrkor i kända eller uppdiktade nödlägen och diskutera tänkbar utveckling och effekter. Det kan bland annat vara tekniska förutsättningar för olika åtgärder, taktik, interninformation, information till allmänheten och sociala insatser. Övningarna har inget givet facit. Det viktigaste är att deltagarna börjar tänka i aktuella frågor och förbereder sig mentalt för sitt agerande i ett kritiskt läge.
 • Ledningsövning – spel
  Ledningspersonal och insatspersonal får träna på ledning, samordning och samband. Övningarna kan även omfatta representanter för samhällets räddningsenheter, bland annat räddningstjänst, polis och sjukvård. Efter övningen ska nödlägesplanens eventuella svagheter vad gäller samordning och samband kunna värderas och korrigeras. Berörda grupper har blivit mer förberedda att utföra effektiva insatser vid ett verkligt läge.
 • Övning av insatsgrupper
  Insatsgrupper – t ex teknik-, gasskydds-, sjukvårds- och reparationsgrupp – som tillsammans med eventuell industribrandkår eller kommunal räddningstjänst ingår i nödlägesplanen utbildas i användning och underhåll av material samt insatsarbetets organisation och utförande (taktik och teknik).
 • Samlad övning, hela nödlägesorganisationen
  Övning med hela insatsorganisationen där hela nödlägesplanen övas fullt ut. Genom att bygga vidare på erfarenheter och färdigheter från tidigare utbildningssteg kan en samlad övning av hela nödlägesplanen bli riktigt meningsfull och givande. Med fördel bör den kommunala räddningstjänsten medverka.

Efter alla typer av övningar ska deltagarna alltid gå stärkta därifrån.

Man ska vara medveten om att just de händelser och händelseförlopp som man övat troligen inte är de som kommer att inträffa. Att man övat olika typer av förutsägbara händelseförlopp ger en grund att stå på även i nya oväntade situationer. Det är lättare att improvisera utifrån att ha övat olika händelser.

Har ditt företag behov av utbildning eller övning, kontakta Säkerhetskultur i Sverige AB.