Säkerhetskultur

För en säker arbetsplats varje dag, år efter år, behöver vi arbeta med säkerhetsfrågorna från flera håll och på bred front. Det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper oss att hantera risker, och det är inte tillräckligt att bara fokusera på tekniken och omgivningen.

Vanligtvis noterar vi orsaker kopplade till den mänskliga faktorn i samband med olyckor. Människan ska utifrån den verkliga vardagen anpassa sig till bland annat produktionsmål, teknik, organisation, kyla, mörker och arbetstidens påverkan.

Varför lyckas flera företag och anläggningar år efter år att arbeta utan att någon skadas? En anledning brukar vara en god säkerhetskultur. Behöver ditt företag stöd och hjälp med att skapa en bättre säkerhetskultur? Säkerhetskultur i Sverige AB kan hjälpa er.

Några nycklar för en god säkerhetskultur är:

  • betydelsen av goda förebilder och att våga tala om och ge uppmärksamhet och feedback på säkert beteende
  • hur ledning och medarbetare aktivt jobbar med arbetsmiljö- och säkerhetsarbete för att uppnå ett långsiktigt förändrat säkerhetsbeteende
  • initiativen till genomslag och ett långsiktigt förändrat säkerhetsbeteende.

Ta kontakt med Säkerhetskultur i Sverige AB.