Säkerhetskultur

För en säker arbetsplats varje dag, år efter år, behöver vi arbeta med säkerhetsfrågorna från flera håll och på bred front. Det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper oss att hantera risker. Det är inte tillräckligt att bara fokusera på tekniken och omgivning. Människan ska utifrån den verkliga vardagen anpassa sig till bl a produktionsmål, teknik, organisation, kyla, mörker, arbetstidens påverkan.

Vanligtvis noterar vi orsaker kopplade till den mänskliga faktorn i samband med olyckor. Svaret är inte så enkelt. Vilka förutsättningar finns? Går produktionen före säkerheten både i teorin och i praktiken?

Det är sällan vi uppskattar och berömmer de medarbetare som varje arbetspass jobbar utefter de givna reglerna och aldrig gör sig illa.

Varför lyckas flera företag/anläggningar år efter år arbeta utan att någon skadas? En anledning brukar vara en god säkerhetskultur.

Kanske behöver ditt företag stöd och hjälp med att skapa en bättre säkerhetskultur? Säkerhetskultur i Sverige AB kan hjälpa dig med att utveckla er säkerhetskultur.

Några nycklar för god säkerhetskultur:

  • Betydelsen av goda förebilder och att våga tala om och ge uppmärksamhet och feedback på säkert beteende.
  • Vikten av att incitamenten överstiger den omedelbara nyttan med att handla osäkert.
  • Hur ledning och medarbetare aktivt jobbar i miljö- och säkerhetsarbetet för att få till stånd långsiktigt förändrat säkerhetsbeteende.
  • Vilka initiativ som krävs för att få till stånd genomslag och en långsiktigt förändrat säkerhetsbeteende.

Tveka inte – ta kontakt med Säkerhetskultur i Sverige AB.