Kontakt

Säkerhetskultur i Sverige AB drivs av Peter Kemi, med lång och bred erfarenhet inom brandskydd, säkerhet och arbetsmiljö. Du kommer säkrast i kontakt med mig genom att ringa eller mejla mig.

peter-kemi

Peter Kemi
peter@sakerhetskultur.nu
072-232 16 26

Visa Peter Kemis profil på LinkedIn Gå till Peter Kemis profil

Peter är utbildad arbetsmiljö- och brandingenjör.  Han är även utbildad inom kvalificerad olycksutredningsmetodik, föreståndare brandfarlig vara, byggarbetsmiljösamordnare BAS-P / BAS-U, arrangör för heta arbeten, arbete i explosionsfarlig miljö ATEX, riskanalysmodeller och tolerabel risk, ledarskap vid kris, mänskliga faktorn i processindustrin, mm. Peter har tidigare arbetat med:

  • Brandingenjör vid Gästrike Räddningstjänst.
  • Olika funktioner inom Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals (tidigare Eka Nobel) i Bohus, bl a som Brandingenjör-Säkerhetschef, Plant Safety Officer på klorfabriken, Säkerhetsansvarig vid demonteringen av kloralkaliverksamheten i Bohus och Säkerhetskoordinator med inriktning på säkerhetskultur.
  • Flitigt anlitad utbildare och föreläsare inom säkerhetskultur, beteendebaserad säkerhet, brandfarlig vara, mm, både inom Akzo Nobel och i andra sammanhang.