Säkerhetskultur

Säkerhetskultur i Sverige drivs sedan 2017 av Peter Kemi, med lång och bred erfarenhet inom brandskydd, säkerhet och arbetsmiljö.

Företagets mission är att tillsammans med kunden lyfta säkerheten på kundens företag till en hög nivå så att inga olyckor inträffar och ingen skadar sig. Alla som vistas på anläggningen ska vara väl medvetna om hur en säker anläggning skapas. Detta skapas tillsammans med er genom att ge råd, utbilda och ta fram arbetsprocesser kring brandskydd, säkerhet och arbetsmiljö.