Säkerhetskultur

Säkerhetskultur i Sverige bildades 2015 av Johan Nylander och Peter Kemi, med lång och bred erfarenhet inom brandskydd, säkerhet och arbetsmiljö. Sedan augusti 2017 driver Peter företaget vidare på egen hand.

Företagets mission är att tillsammans med kunden lyfta säkerheten på kundens företag till en hög nivå så att inga olyckor inträffar och ingen skadar sig. Alla som vistas på anläggningen ska vara väl medvetna om hur en säker anläggning skapas. Detta skapar vi tillsammans med er genom att ge råd, utbilda och ta fram arbetsprocesser kring brandskydd, säkerhet och arbetsmiljö.