Utbildningar

Säkerhetskultur i Sverige AB utför utbildningar inom en rad områden inom brandskydd, säkerhet och arbetsmiljö, till exempel

  • säkerhetskultur
  • beteendebaserad säkerhet
  • nödlägesberedskap
  • insatsledarutbildning
  • krisledning
  • grundläggande brandskyddsutbildning
  • brandfarliga varor
  • byggarbetsmiljösamordning (BAS-P / BAS-U).